Vinteropplag 

Bunnefjorden slipp har ledige plasser på land til vinteropplag, og ledige plasser i brygga i vintersesongen.

Ved vinteropplag på land vil båtene vil tas opp med slipp tralle og deretter løftes på plass med mobilkran.

Ved vinterplass i brygga, ligger du trygt og godt i isen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon