Båtplasser

Bunnefjorden slipp har båtplasser i betongflytebrygger med utriggere. Bryggene har strøm og innlagt vann.

Parkering og tilgang til sanitæranlegg med WC er inkludert i våre priser.

Pr. i dag har vi noen få ledige båtplasser igjen. Ta kontakt dersom du lurer på om vi har plass til din båt.